Apua asumisen ongelmatilanteisiin

Vuokranmaksuongelmissa tulee olla yhteydessä toimistollemme tai asumisohjaajaan.

Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan vuokrahuoneiston hyvästä hoidosta. Vuokralaisen on ilmoitettava viipymättä havaitsemistaan vioista tai puutteista, jotka kuuluvat vuokranantajan kunnossapitovastuulle. Mikäli vuokralainen laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, hän voi joutua osaltaan vahingonkorvausvelvolliseksi. Vuokralaisen tulee korvata kaikki vahingot, jotka hän huolimattomuudellaan tai tahallaan aiheuttaa huoneistolle. Akuuteista tilanteista (esimerkiksi vesivuodot) tulee olla heti yhteydessä kiinteistöhuoltoon.

Vuokralaisen tulee päästää vuokranantaja huoneistoon huoneiston kunnon ja hoidon valvomista varten sekä esittelemään sitä silloin, kun se on vuokrattavana. Huoneiston huono hoito voi aiheuttaa vuokrasopimuksen purkamisen. Poismuuttajan siivousohjeiden mukaan on hyvä perussiivota myös asumisen aikana.

Häiriötilanteet

Mikäli naapuri viettää häiritsevää elämää, tulee siitä ilmoittaa ensisijaisesti sähköpostilla isännöitsijälle. Häiriötilanteista voi myös soittaa. Asiasta voi keskustella naapurin kanssa, usein ongelmat ratkeavat jo siten. Jos häiriköinti ei illan aikana lopu, kannattaa soittaa poliisit rauhoittamaan tilanteen. Häiriötilanteista tulisi kuitenkin aina ilmoittaa vuokranantajalle, muuten siihen ei tiedetä puuttua.

Häiritsevästä elämästä tehdään huomautus tai varoitus häiriön luonteesta riippuen. Vuokrasopimus voidaan purkaa toistuvien häiriöiden takia. Määräaikaista vuokrasopimusta ei yleensä jatketa, jos asukas aiheuttaa häiriötä.

Taloyhtiön järjestysmääräykset

 • Talossa ovat voimassa huoneenvuokralain, asuntolain ja – asetuksen sekä vuokrasopimuksen mukaiset säännökset.
 • Ilmoitus uudesta perheenjäsenestä on tehtävä sen jälkeen, kun hän on saanut nimen.
 • Yörauha on kello 22.00 – 07.00, jolloin äänekäs elämä ja häiriön tuottaminen on kielletty. Myöskään päiväsaikaan naapureita häiritsevän elämän viettäminen ei ole sallittua. Jokaisen tulee huolehtia, että talossa ei ole asiattomia henkilöitä. Asukkaat ovat vastuussa vieraistaan.
 • Jos huoneisto jätetään käyttämättä pitkäksi aikaa (yli 2 viikkoa), vuokralaisen on ilmoitettava siitä vuokranantajalle ja varattava tälle mahdollisuus tarvittaessa päästä huoneistoon.
 • Osassa kiinteistöissä ulko-ovet ovat lukittuna jatkuvasti. Osassa vain yöaikaan, jolloin jokaisen tulee huolehtia ovien sulkeutumisesta. Asukkaiden tulee huolehtia siitä, että myös ulkoiluvälinevarastojen ja kellarivarastojen ulko-ovet ovat lukittuna koko ajan.
 • Tupakointi on kielletty asunnoissa, käytävillä, yhteisissä tiloissa, luhtikäytävillä sekä ranskalaisilla parvekkeilla.
 • Taulujen ja julisteiden kiinnittämisessä tulee huolehtia siitä, ettei rakenteille tai pinnoitteille aiheudu pysyvää vahinkoa. Rakenteiden tärvelemisestä tai muun vahingon aiheuttamisesta vaaditaan huoneiston haltijalta täysi korvaus.
 • Lemmikkieläimet on pidettävä omassa asunnossa, eivätkä ne saa häiritä muita asukkaita. Kiinteistön tai asuntokohtaista takapihaa ei saa käyttää lemmikkieläimien tarpeidentekopaikkana. Asukas on velvollinen maksamaan kotieläimensä huoneistolle tai kiinteistölle mahdollisesti aiheuttamat vauriot.
 • Grillaaminen ja ruoanvalmistus parvekkeilla ja terasseilla on kielletty.
 • Mattojen ja vuodevaatteiden tomutus on sallittu kello 07.00 – 21.00 parvekkeilla, terasseilla ja pihalla. Porraskäytävän siisteys vaatii, että huoneistoja ei tuuleteta porraskäytävään, vaatteita ei tuuleteta tai pölytetä portaissa, lemmikkieläimiä ei päästetä portaisiin yksin ja porraskäytävissä ei säilytetä mitään tavaroita.
 • Asukkaiden on lajiteltava jätteensä jätehuoltomääräysten mukaan. Jätteet on vietävä pihalla oleviin keräysastioihin. Yhteisten tilojen ja pihan roskaaminen on kielletty. Ongelmajätteet, vanhat kodinkoneet ja huonekalut tulee toimittaa suoraan Oulun kaupungin osoittamiin kierrätyspisteisiin, niitä ei saa jättää jätekatoksiin. Jokainen asukas on vastuussa asuntokohteen siisteydestä mukaan lukien postilaatikot, parvekkeet ja terassit sekä kiinteistön ja kaluston kunnosta. Ellei omaisuuden turmelemistapauksessa löydy vahingon aiheuttajaa, voidaan korjauskustannukset periä asukkailta yhteisvastuullisesti.
 • Vioista ja puutteellisuuksista täytyy tehdä mahdollisimman nopeasti vikailmoitus.
 • Autopaikat vuokrataan Oulun Moniasunnot Oy:n toimistolta. Autopaikan vuokra maksetaan muun vuokran yhteydessä samalla laskulla. Lämmitystolpasta saatavaa sähköä käytetään vain auton moottorin lämmittämiseen. Virta tulee lämmityspistorasiaan pistorasian kellolaitteen ohjaamana. Useimmissa kohteissa kaapelointi- ja sulakekoko ei mahdollista sisätilalämmittimien käyttöä.
 • Huolehdi siitä ettei johtoja jää sähkötolpasta roikkumaan, kun auto ei ole lämmityksessä. Kiinteistönhoitajalla on oikeus poistaa tolppaan irralleen jätetty johto. Sähkötolpat on pidettävä aina lukittuina turvallisuuden takia.
 • Poismuuttavan on siivottava asuntonsa, vietävä pois kaikki tavaransa sekä tyhjennettävä huoneistovarastonsa. Lisäksi hänen täytyy palauttaa asunnon avaimet vuokranantajalle ja tehdä muuttoilmoitus maistraattiin, postiin ja sähkölaitokselle.