Ohjaus – ja neuvontapalvelut

ja

Osnan tuettu asuminen

 

Nuorisoasumiseen kuuluu myös asumisen tukeminen niiden nuorten kohdalla, joilla on epävarmuutta asumisesta tai arjen hallinnasta. Tavoitteemme on, että nuori ymmärtää kokonaisvaltaisen elämänhallinnan vaikutuksen asumiseen ja asumisen vaikutuksen hyvinvointiinsa. Tavoitteemme saavuttamiseksi toteutamme eri tasoista yksilöohjausta ja teemme tiivistä yhteistyötä isännöinnin, vuokrareskontran ja kiinteistöhuollon kanssa.

 

Asumisneuvonta

Tarvitsetko apua asuntohakemuksen täyttämiseen? Haluatko selvittää vuokravelkaasi? Huolettaako jokin asumisessa? Olipa asiasi pieni taikka suuri, voit koska tahansa kysyä neuvoa ohjaajalta.
Ohjaaja neuvoo ja tukee asunnon hakuun, asumiseen ja muuttoon liittyvissä kysymyksissä. Ohjaajan tavoitteena on auttaa asukasta selvittämään tilannettaan niin, että asuminen jatkuu ja sujuu hyvin.

Varaa aika Heli, p. 044 777 5773 tai Teija, p. 044 591 0446  tai lähetä kysymyksesi: asumisneuvonta@osna.fi

Jalkautuva asumisneuvonta Oulussa

Asumisohjaajamme on tavattavissa Byströmin ohjaamolla osoitteessa Hallituskatu 5, 90100 Oulu,  maanantaisin klo 14-16. Varaa aika neuvontaan Byströmin Ohjaamolta.

 

Asumisohjaus

Asumisohjaus on yksilöllistä ohjausta erityisesti asumisasioiden hoitamisessa. Asumisohjauksessa käsitellään mm. vuokranmaksuun, vastuullisena vuokralaisena toimimiseen ja asunnosta huolehtimiseen liittyviä asioita.

Asukasperehdytys

Asukasperehdytys on asumisen ensimmäisen tai ensimmäisten kuukausien aikana tapahtuva ohjaajan käynti asukkaan luona. Perehdytyksessä tutustutaan asunnon  kunnossapitoon, tutustutaan talon käytäntöihin ja voidaan harjoitella esim. laskun maksua. Perehdytyksen kesto on noin 1h. 

Jos sinulla on määräaikainen vuokrasopimus, sen jatkamisen ehtona voi olla asukasperehdytyksen toteutuminen.

Ennakoiva ohjaus vuokrarästi- ja häiriötilanteissa

Ohjaaja voi olla sinuun yhteydessä, jos vuokrarästi on kasvanut niin isoksi, että se uhkaa asumisen jatkumista. Voit ohjaajan avustuksella suunnitella talouttasi ja tehdä maksusuunnitelman.

Ohjaaja voi olla sinuun yhteydessä, jos saat isännöitsijältä huomautuksen tai varoituksen häiriöstä tai asunnon huonosta kunnosta. Ohjaaja auttaa sinua vahvistamaan asumistaitojasi ja tarvittaessa etsii kanssasi lisää tukea asumisen onnistumiseksi.

Asumisvalmennus (entinen asumisohjaus)

Asumisvalmennukseen hakeudutaan asuntoa haettaessa. Mainitse asuntohakemuksessa, että haluat tukea tai ohjausta asumiseesi tai soita yhdistyksen toiminnanjohtajalle. Myös nuoren huoltaja, sosiaalityöntekijä tai muu nuoren verkostoon kuuluva aikuinen voi ohjata nuorta hakeutumaan asumisvalmennukseen. Asumisvalmennukseen ei pääsääntöisesti ole jonoa ja valmennus on maksuton. Valmennuksen kesto on joitakin kuukausia ja suuntautuu nuoren yksilöllisen tarpeen mukaan.

Asumisvalmennuksen kohderyhmää ovat alaikäisenä muuttavat ja nuoret aikuiset, joilla on puutteita asumistaidoissa. Taustalla voi olla  esim. asunnottomuus, luottotietomerkinnät, aiempi asumishistoria, mielenterveyden tai toiminnan ohjauksen haasteet, lähiyhteisön tuen puute.

Tällä hetkellä asumisvalmennuksemme on yksilövalmennusta, mutta kehitämme myös ryhmävalmennuksia. Vuoden 2021 aikana kehitimme Koti sekaisin? -valmennusta nuorille, joilla on haasteita pitää asunto kunnossa. Yhteistyökumppaninamme oli Yhdistämö-hanke.

 

Osnan tuettu asuminen

Tuetun asumisen palvelumme on yksilöllistä, tavoitteellista ja kokonaisvaltaista tukea itsenäiseen asumiseen ja elämänhallintaan. Palvelu on tarkoitettu 17–25 (29) -vuotiaalle itsenäiseen asumiseen tukea tarvitsevalle nuorelle. Keskeisenä ajatuksena meillä on nuoren yksilöllisten itsenäistymistarpeiden huomioiminen ja asumisen normaalius. Tuettu asuminen ei ole sidottu Osnakodeilla asumiseen, vaan nuori voi jatkaa asumista nykyisessä asunnossaan tai hakea asuntoa vapailta markkinoilta. Tarvittaessa voimme tarjota asunnon myös Osnakodeilta. Tuen kesto vaihtelee muutamasta kuukaudesta pariin vuoteen tarpeen mukaan. Asiakkaillemme on tarjolla myös ryhmä- ja asukastoimintaa.

Työmuotoina käytämme mm. yksilöohjausta, kotikäyntejä, verkostotyöskentelyä, palveluohjausta ja tukikeskusteluja. Käytännön ohjaustyön ohella nuoret saavat motivointia oman toiminnan ja elämän suunnitteluun, sekä tukea omien voimavarojen ja osaamisen löytämiseen. Työssämme painottuu ratkaisukeskeinen ote. Haluamme vahvistaa nuoren asumisen valmiuksia ja taitoja, ja turvata asumisen onnistuminen.

Tuettuun Asumiseen hakeudutaan oman sosiaalityöntekijän kautta. Mainitse asuntohakemuksessa, että haet tuettuun asumiseen.

Lisätietoa tuetusta asumisesta: Palvelupäällikkö Anna-Stiina Effe, p. 044 784 6369

 

Osnan kuntouttava työtoiminta

Osnan kuntouttava työtoiminta soveltuu asiakkaille, jotka ovat pääsääntöisesti alle 30 – vuotiaita ja joilla on kiinnostusta tutustua järjestötoiminnan ja nuorten asumisen parissa tehtävään työhön. Työtehtävämme soveltuvat asiakkaille, joilla on riittävästi voimavaroja ja osaamista itsenäiseen työskentelyyn. 
 
Työtoiminta räätälöidään asiakkaan kanssa ja asiakas voi itse toivoa sopivia työtehtäviä oman osaamisen ja mielenkiinnon mukaan. Mahdollisia työtehtäviä voi olla mm. 
 – avustavat toimistotyöt
– sosiaalisten kanavien sisällön tuottaminen 
 – kotisivujen päivittäminen ja ylläpito 
 – it- ja laitetuki työntekijöille 
 – asukkaille suunnattujen tapahtumien ja ryhmien suunnittelu ja toteutus 
 – TyHy- päivien tai muiden tapahtuminen suunnittelu ja järjestäminen 
 – Nuorisoasuntokohteiden asumisviihtyvyyden lisäämisen tehtävät (esim. asukasolohuoneiden toiminta, kierrätys- ja lainaustoiminnan ylläpito, yhteisten tilojen viihtyvyys ja käytettävyys) 
 

Lisätietoa kuntouttavasta työtoiminnasta: toiminnanjohtaja Heli Lappeteläinen, heli.lappetelainen(at)osna.fi, p. 044 7775773

 

Hyödyllisiä linkkejä asumiseen ja itsenäistymiseen liittyen: