KATU 2.0 – Kokemusasiantuntija arjen tukena -hanke (STEA 2024-2026) 

Huhtikuussa 2024 käynnistyi Oulussa KATU 2.0 – Kokemusasiantuntija arjen tukena -hanke (STEA 2024-2026). Hankkeen aluetyöntekijänä aloitti Kati Korhonen. Kokemustaustainen aluetyöntekijä aloittaa viimeistään 1.6. Hanke tekee yhteistyötä muiden KATU 2.0- hankkeiden kanssa. Näitä toimii Rovaniemellä, Torniossa, Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Keski-Uudellamaalla. 

Tavoitteet 

Rikos- ja päihdetaustaisten 18-29- vuotiaiden nuorten aikuisten asumisen turvaaminen ja elämän/arjenhallinnan parantaminen työparimallia hyödyntämällä.  

Nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten työmenetelmien vahvistaminen työparimallin avulla. Tarjoamme tukea kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden kohtaamiseen esimerkiksi tarjoamalla kokemusasiantuntijaa ammattilaisen työpariksi. Tavoitteena on lisätä kokemusasiantuntijuuden käyttöä osana palveluita. Kokemusasiantuntija saa työkokemusta ja hänen työllistymismahdollisuutensa paranevat. Toiminnan on tarkoitus juurtua osaksi Oulun seudun rikos- ja päihdetaustaisten nuorten auttamisverkostoa.  

Toiminta 

Työparina työskentelevät koulutettu kokemusasiantuntija ja sosiaalialan ammattilainen. Valmennuksella pyritään lisäämään asiakkaiden asumisvalmiuksia ja arjenhallintaa sekä tukemaan rikollisuudesta ja päihteistä irrottautumiseen. Työskentely on mahdollista aloittaa jo vankeusaikana.  

Tarjoamme tukea ja valmennusta asiakkaan tarpeisiin hänen asiantuntijuuttaan kunnioittaen. Etsitään yhdessä ratkaisuja, jotta arki olisi mielekkäämpää. Työmenetelminä ovat esimerkiksi yksilökeskustelut, verkostotyö ja vertaistuki. Valmennuksessa saa tukea viranomaisasiointiin sekä asiakkaan tarpeenmukaisen verkoston ja palvelupolkujen rakentamiseen. Asumisen ratkaisuihin ja onnistuneeseen asumiseen tuetaan.  

Ota yhteyttä 

Kati Korhonen
Aluetyöntekijä
044 511 7303 / kati.korhonen@osna.fi