Osna järjestää asukastoiminnan retken Pikku-Syötteelle 30.9.2017.