Nuorten asunnottomuuden kasvuun on puututtava

Keskiviikkona 17.10. ympäri Suomen vietettiin Asunnottomien yötä. Myöskin Oulun Rotuaarilla riitti tuolloin kuhinaa. Paikalla oli päihdeverkoston työntekijöitä, kahvi- ja makkaratarjoilua, katu parturointia sekä vaatteiden jakoa. Rotuaarin lavan valotaululla pyöri kertomuksia asunnottomuudesta sekä kuvia paikoista, joissa asunnoton viettää yönsä. Kuvissa näkyi puiston penkki, juna-asema, roskasäiliö sekä hätämajoituksen peti.

Joka viides asunnoton Suomessa on alle 25-vuotias. Kadulta tai kavereiden vaihtuvista nurkista on vaikea ponnistaa töihin, kouluun tai kuiville.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen, eli ARAn tilastoista ilmenee, että nuorten asunnottomuus lisääntyi viime vuonna, vaikka asunnottomuus muutoin väheni. Vuoden 2017 lopulla Suomessa oli 1 585 alle 25-vuotiaista asunnotonta. Lukumäärä on 13 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yleisesti asunnottomuus väheni esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, mutta Oulu kuuluu alueeseen, jossa asunnottomuus juurikin lisääntyi viime vuonna. Lähes kolmannes Oulun asunnottomista on nuoria ja viime vuonna Kenttätien palvelukeskuksen asiakkaista lähes neljännes on ollut alle 30-vuotiaita.

Nuorten asunnottomuuden taustalla on monia syitä. Ongelmat perheessä, heikko taloudenhallinta, terveyden haasteet, pienituloisuus ja edullisten vuokrakotien puute ovat kaikki osia asunnottomuuden yhtälössä.

Asunnottomuuden poistamiseen vaaditaan hallinnonalat ylittävää yhteistyötä. Nuorille tulee olla tarjolla kohtuuhintaista asumista ja matalan kynnyksen palveluita asumisen tueksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi asumisneuvontaa, jolloin nuori saa apua vaikkapa asunnon hakemisessa tai vuokran maksamisessa. Päihde- ja mielenterveyspalvelut ovat myös tärkeässä osassa asunnottomuuden kitkemisessä.

Matalan kynnyksen palvelulla voi olla suuri vaikutus nuoren elämään. Nuorisoasuntoliiton tutkimus osoittaa, että asumisneuvonnalla vähennetään tehokkaasti nuorten häätöjä ja vuokravelkaongelmia. Samalla ehkäistään syrjäytymistä ja asunnottomuutta. Asumisneuvonta siis kannattaa.

Talous- ja asumisasioiden neuvontaa voivat tehdä monet ammattilaiset osana omaa työtään. Tällä hetkellä neuvontaa saa nuorten matalan kynnyksen palvelupisteissä kuten Oulussa Byströmin nuorten palveluista, ja sitä tarjoavat myös monet yleishyödylliset vuokranantajat. Nuorisoasuntoliiton asunnoissa asumisneuvonta on kiinteä osa nuoren asumista. Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys ry, eli tuttavallisemmin OsNa tekee Oulussa työtä asunnottomuuden torjumiseksi. OsNa tarjoaa nuorille asumisneuvontaa esimerkiksi kouluissa, asumisneuvonnan pop up -pisteillä ja erilaisilla tapahtumissa. OsNan asumisohjaajan tavoittaa esimerkiksi parillisten viikkojen maanantaina Byströmiltä walk in -neuvonnasta ja jokaisen kuun ensimmäisenä maanantaina Byströmin chat-kanavalta. Lisäksi OsNa tuo ohjausta nuorille kotiin.

Me tiedämme avaimet asunnottomuuden ehkäisyyn. Nuorille on tarjottava kohtuuhintaista asumista ja tukea elämän käännekohdissa. Ennaltaehkäisevään työhön on panostettava jatkossakin ja palvelut sekä ihmiset on saatava kohtaamaan. Jokaisella nuorella on oikeus oman kodin tuomaan turvaan itsenäistymisen polulla.

Hanna Markkanen, puheenjohtaja
Sini-Elina Kärsämä, toiminnanjohtaja
Oulunseudun Nuoriasuntoyhdistys